+4 0746 110 107

Acordarea bunurilor în compensare, pentru bunurile imposibil de restituit în natură, revendicate în baza L.10/2001 și a L.165/2013

În ședința din 14 mai 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, a soluționat recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj, fiind pronunțata Decizia nr.12 în dosarul nr.173/1/2018 :

“Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 221-223 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013.

Astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare și alte bunuri decât cele menționate în lista întocmită de entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana îndreptățită face dovada caracterului disponibil al acestora.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 mai 2018.” ( Sursa: Scj.ro )

Potrivit dispozitivului Deciziei 12/2018, persoana care revendică un bun preluat de către stat, în perioada comunistă, imposibil de restituit în natură, poate investi instanța de judecată cu o cerere prin care să solicite acordarea unui alt bun în compensare, dacă dovedește că acesta este disponibil. Astfel, ÎCCJ pune capăt refuzului autorității publice de a acordare a bunurilor în compensare, mutând practic obligația de identificare a acestora în sarcina beneficiarului. Reclamantul va trebui să identifice orice bun deținut de autoritatea administrativă teritorială, pe raza căruia a formulat cererea de restituire. Eventual prin expertiză tehnică, iar prin proba cu înscrisuri și interogatoriu să facă dovada că acest bun poate fi acordat în compensare și nu este utilizat de unitatea administrativă teritorială. Nu în ultim rând, bunurile trebuiesc evaluate, în raport de grila notarilor publici, pentru a opera compensarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.