+4 0746 110 107

Descrierea insuficientă a contravenției în procesul verbal, motiv de nulitate relativă

În ședința din 14 mai 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, a soluționat recursul în interesul legii promovat de Avocatul Poporului, fiind pronunțata Decizia nr.13 în dosarul nr.408/1/2018 :

“Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 mai 2018.”( Sursa: Scj.ro )

Rezultă că un proces verbal de contravenție, în care fapta este menționată succint, poate fi contestat la instanță, invocându-se încălcarea prevederilor art. 16 și 17 din OG 2/2001. Vătamarea trebuie dovedită de către petent. Astfel, nu este premis ca eventuale lipsuri ale procesului verbal de contravenție să fi complinite cu proba video sau martori, însă fiecare complet de judecată va aprecia asupra noțiunii de “descriere insuficientă a faptei,” în lipsa unei reglementări exprese.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.