+4 0746 110 107
Legea nr. 231/2018, privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile categoria intravilan

Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în […]