+4 0746 110 107

Drept Financiar Bancar

Consultanţă, asistare şi reprezentare cu privire la:

 

I. Contractul de împrumut

 • Negocierea, modificarea, redactarea contractelor de împrumut, cu instituirea de ipotecă sau gaj;
 • Redactare şi asistenţă juridică la semnarea contractului  de ipoteca, gaj etc;
 • Recuperare creanţe, redactare notificări, punerea în executare a contractelor de împrumut;
 • Redactarea şi reprezentarea persoanelor fizice în faţa instanţelor de judecată pentru constatarea caracterului abuziv a clauzelor  contractuale;
 • Redactarea şi reprezentarea persoanelor fizice în faţa instanţelor de judecată în procedura dării în plata a bunurilor cumpărate, în baza contactelor de împrumut ipotecar, conform Legii 77/2016;
 • Redactarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor de judecată în procedura de executăre silite a contractelor de împrumut;
 • Redactarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor de judecată în acțiuni ce au ca obiect constatarea  prescripţiei dreptului creditorului de a solicita executarea silită;

 

II. Cambie, Bilet la Ordin, Cec

 • Redactarea, asistenţa şi reprezentarea persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată în acţiuni cambiale, executarea silită a debitorilor cambiali;
 • Redactarea, asistenţa şi reprezentarea persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată în acţiuni de anulare şi înlocuire a cambiei pierdută sau distrusă;
 • Asistenţa  persoanelor juridice în operaţiunile de completare, transmitere, gir, aval, plata Biletului la Ordin şi Cecului;
 • Reprezentarea în procedura de  executarea silită a Biletului la Ordin şi Cecului;

 

III. Executare silită 

 • Consultanță, asistare și reprezentare în etapa executării silite atât pentru creditori cât şi pentru debitori;
 • Redactarea cererii de executare silită, urmărirea actelor de executare silită, promovare şi sustinere contestaţiei la executare;
 • Întoarcerea executării silite, suspendarea executării silite;
 • Contestarea actelor şi măsurilor dispuse de executorul judecătoresc;
 • Redactarea cererii de validare poprire, asistenţă negocieri creditor-debitor, angajamente de plată.