+4 0746 110 107

Dreptul Muncii

Consultanță, asistare și reprezentare cu privire la:

 

I. Contractul individual de muncă

  •  Incheiere: consultanţă şi asistare la redactarea contractelor de muncă, informarea cu privire la efectele diverselor clauze contractuale: clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurenţă, clauza de mobilitate, clauza de confidenţialitate,etc;
  • Executare: consultanţă cu privire la drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat;
  • Modificare: consultanţă și asistare la redactarea  a actelor adiţionale de modificare a contractului de muncă;
  • Suspendare: consultanţă, asistare şi reprezentare în diverse acţiuni ce au ca obiect nerespectarea drepturilor salariaţilor pe durata suspendării contractului de muncă;
  • Încetarea: concedierea salariaţilor, anularea deciziilor de concediere emise cu nerespectare dispozițiilor legale, acţiuni în obligaţii de a face pentru achitarea drepturilor salariale;

 

II. Răspunderea juridică

  •  Răspunderea disciplinară: consultanţă, asistare şi reprezentare în faţa angajatorului în procedura cercetării disciplinare prealabile şi reprezentare în faţa instanţelor judecătorești în contestaţiile ce au ca obiect anularea deciziei de sancţionare;
  • Răspunderea patrimonială: consultanţă, asistare şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect : atragerea răspunderii angajatorului pentru prejudiciul suferit de salariat din culpa angajatorului, dreptul de regres al angajatorului pentru recuperarea despăgubirilor acordate salariatului, răspunderea salariaţilor pentru pagubele produse angajatorului, reținerile din salariu cu titlu de despăgubiri.
  •  Răspunderea contravenţională: asistare, reprezentare în faţa instanţelor de judecată în acţiuni ce au ca obiect anularea proceselor verbale întocmite de inspectorii ITM.