+4 0746 110 107

Drept Contencios Administrativ și Fiscal

Consultanţă, asistare și reprezentare cu privire la:

 • Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ;
 • Redactarea cererilor de chemare în judecată pentru obţinerea anulării actului administrativ şi repararea prejudiciului cauzat de către o autoritate publică prin emiterea unui act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, cu privire la emiterea unei hotărâri de consiliu local, ordin prefect, hotărâre de guvern, etc;
 • Invocarea și susținerea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ;
 • Cereri de suspendare a executării actului administrativ;
 • Acţiuni în restituirea taxei auto;
 • Acţiuni cu privire la plata sau stabilirea cuantumului indemnizaţiei de creştere copil;
 • Acțiuni cu privire la plata sau stabilirea cuantumului sporurilor sau indemnizaţiilor salariale;
 • Acțiuni – obligaţii de a face – eliberarea de diplome de studiu, adeverinţe de studiu sau certificate profesionale;
 • Consultanţă în procedura Achizitiilor publice, redactarea cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică;
 • Redactarea de contestaţii fiscale, redactarea de acţiuni pentru anularea, modificarea actului fiscal emis de către DGRFP, ANAF etc;
 • Consultanţă juridică în procedura obţinerii de Fonduri Europene, redactarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în cadrul cererilor de decontare sau a proceselor vebale de imputare;
 • Exproprieri etc.