+4 0746 110 107

Drept Comercial

drept comercial avocat simona dobos iasi

Consultanţă, asistare și reprezentare cu privire la:

 

I. Înfiinţări SRL, Asociaţii şi Fundaţii

 • Rezervare denumire, redactare acte constitutive pentru: SRL, SA, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, etc.;
 • Reprezentare în procedura de înmatriculare la ORC, Judecătorie;
 • Consultanță, redactare şi asistenţă juridică în procedura de modificare a actelor constitutive, retragere asociat, administrator, cesiuni părţi sociale, înfiinţare/închidere puncte de lucru, autorizare activități, extindere obiect de activitate, majorare sau reduceri de capital social, schimbare sediu social sau prelungire valabilitate sediu social, absorbţie, fuziune etc;
 • Redactare contacte de închiriere bunuri imobile sau mobile, declaraţii pe proprie răspundere, data certă;

 

II. Recuperări creanţe

A. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă:

Redactarea formularului de cerere şi reprezentare la instanța competentă susţinerea cererii şi formularea de apărări în cazul debitorului;

 B. Procedura ordonanţei de plată

Redactare cerere de ordonanţă de plată şi  reprezentare în instanţă pentru  recuperarea  creanţelor certe, lichide si exigibile, rezultate din contracte civile sau cele dintre profesionişti;

C. Acţiuni pe calea dreptului comun pentru recuperarea creanţelor:

Negocierea, redactarea de  cereri de chemare în judecată, reprezentare cu privire la motivele de nulitate, rezilierea /rezoluţiunea contractelor dintre profesionişti sau persoane fizice, având ca obiect executarea de lucrări sau livrare de mărfuri;

 

III. Litigii având ca temei L.85/2016 privind procedura insolvenţei şi L. 151/2015 privind insolvenţa persoanei fizice

 • Consultanţă, asistare, reprezentare, redactare cereri de deschidere a procedurii insolvenţei , la cererea creditorului sau la cererea debitorului;
 • Asistare, reprezentare, redactare cereri înscriere la masa credală a creanţei;
 • Asistare, reprezentare, redactare contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor sau tabelul definitiv, tabelul suplimentar;
 • Asistare, reprezentare, redactare contestaţii cu privire la măsurile administratorului judiciar/lichidatorului;
 • Consultanţă, asistare, reprezentare în cadrul Adunării Generale a Creditorilor, contestarea proceselor verbale ale Adunării Generale a Creditorilor ;
 • Asistare, reprezentare, redactare contestaţii privind graficul de achitare a datoriilor şi procesele verbale de distribuire sume;
 • Asistare, reprezentare, în cererea de atragerea răspunderii personale a administratorului sau asociaţilor;
 • Consultanţă şi redactare plan de reorganizare activitate economică;

 

IV. Executare silită

 • Consultanţă, asistare şi reprezentare în etapa executării silite atât pentru creditori cât și pentru debitori, respectiv : redactare cereri de executare silită, redactare şi reprezentare contestaţii la executare, întoarcerea executării silite, suspendarea executării silite, redactare cereri de validare poprire, asistenţă negocieri creditor-debitor, angajamente de plată,etc.

 

V. Contravenţii

 •  Consultanţă, asistență juridică și reprezentare în cadrul plângerilor având ca obiect anularea sau înlocuirea măsurilor luate de către inspectorii ITM, DGFP, Garda de Mediu, ISU, ARR, ISCTR, SUMAL, E-ON, DEL-GAZ, APA/CANAL etc.