+4 0746 110 107

Drept Imobiliar

Consultanță, asistare și reprezentare cu privire la:

 

I.Contractul de vânzare cumpărare

 • Redactarea, asistarea în faţa notarului public pentru autentificarea contractului;
 • Redactarea și semnarea promisiunii de vânzare cumpărare a unui bun imobil sau redactarea antecontractului;
 • Promovarea acţiunilor care au ca obiect  pronunţarea unei hotărâri care  să ţină loc de contract;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect rezilierea sau rezoluţiunea contractelor cu privire la bunurile imobile şi obţinerea de daune interese ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect răspunderea vanzătorului pentru viciile ascunse ale bunului vândut;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect răspunderea vanzătorului pentru evicţiune;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile în actiunile ce au ca obiect  predarea bunului sau a restului de  preț;

 

II.Contractul de locaţiune 

 • Redactarea şi semnarea contractelor de locaţiune;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect obținerea de daune interese ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile ce au ca obiect răspunderea pentru viciile bunului închiriat;

 

III. Cărţi funciare

 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile având ca obiect plângere împotriva încheierilor de carte funciară;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile de rectificare carte funciară sau prestaţie tabulară;
 • Asistenţă la redactarea actelor de dezmembrare, alipire, apartamentare, întabulare sau notări fapte și litigii în cartea funciară, actualizare documentaţie cadastrală şi de carte funciară;
 • Asistarea şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect  schimbarea categoriei de folosinţă a terenului ;

 

IV.  Consultanţă  şi  asistenţă juridică pentru obţinerea Certificatului de urbanism, PUZ, PUD, Autorizaţie de construire

 

V. Legea 18/1991 actualizată, Legea 165/2013, Legea 10/2001

 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind  emiterea titlului de proprietate ca urmare a formulării cererii de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile  privind nulitatea absolută a titlurilor de proprietate emise în baza legii 18/1991 cu încălcarea prevederilor legale;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile privind modificarea/rectificarea titlurilor de proprietate;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în plângerile împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene de Stabilire a Dreptului de Proprietate;
 • Redactarea, asistarea şi reprezentare în acţiunile având ca obiect revendicare, uzucapiune, superficie, servitute, etc.