+4 0746 110 107

Ștergerea datelor personale din evidența Biroului de Credit

Oferim consultanta, asistare și reprezentare în fața Biroului de Credit, a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si a instantelor de judecată din România în cazul prelucrări datelor persoanele fără acordul persoanei in cauză

Biroul de Credit este o societate pe actiuni, de drept privat,  înființată la inițiativa a 20 de reprezentanți a bancilor din România care are ca obiect de activitate  colectarea și prelucrare datelor clienţiilor înscriși în evidențele bancare cu debite, evaluarea capacitatii de rambursare a creditelor solicitate si  determinarea gradului de îndatorare, etc.

Orice persoana inscrisă în evidența de date a Biroului de Credit conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, are dreptul să obțină următoarele informații:

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu propria persoană sunt sau nu prelucrate de către acesta;

(ii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

Decizia nr.105 din 2007 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP),prevede  în art.8 alin.(2), art.9 alin. (1) si art.12, ca “datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă realizată de către participanţi, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată şi transmiterea datelor, realizată cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de data transmiterii.”

În consecința transmiterea datelor pesonale către Biroul de Credit  de către banci sau IFN-uri, fără ca aceștia să fie anuntați în prelabil și fără a fi exprimat acordul în acest sens, dă dreptul persoanei înscrise să ceara ștergerea, blocarea sau transformarea datelor persoanele din baza de date negativă.

Prin date negative, potrivit art. 2 lit. d) din Decizia nr. 105/2017, se înțelege informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a persoanelor fizice.

Conform art. 6 alin. 2 din Decizie anterior menționată, datele negative  sunt stocate pentru perioadă de cel mult de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante.

Dreptul la protecția datelor persoanele este prevăzut și în Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aplicabil din data de 25 mai 2018.

Astfel, orice persoana poate solicita fie direct, fie prin reprezentant date cu privire la înregistrările efectuate la biroul de credit. Raspunsul se comunica persoanei în cauză în termen de 30 de zile.

Conținutul datelor poate fi rectificat sau in cazul lipsei de informare și a lipsei acordului de prelucrare a datelor personale în acest scop se poate solicita ștergerea din baza de date. În acest caz  datele restricționate nu vor fi afișate în Raportul de Credit, în locul lor va apărea doar marcajul “DR”, cu semnificatia „Date restrictionate”, motiv pentru care nu se va calcula FICO® Score de la Biroul de Credit.

În cazul în care, cererea de ștergere a datelor nu este soluționată, persoana în cauză  poate depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau poate formula o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu Biroul de Credit pentru a fi obligată această societate la ștergerea datelor personale cu caracter negative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.