+4 0746 110 107

Arhive dreptul de proprietate - Avocat Simona Dobos

Simulatia in cazul contractului de vinzare cumparare. Lipsa actului secret.Dovada interpunerii de persoane.

Constatare nulitate act. Simulație prin interpunere de persoane a contractului de vânzare-cumpărare. Art.1175 Cod civil Art.1197 […]

Decizia nr. 80-2018 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

“ Dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în […]

RIL nr. 19/2015. Aplicarea prevederilor art. 1.050–1.053 din Codul de procedură civilă

În Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de […]

Legea nr. 231/2018, privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile categoria intravilan

Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în […]