+4 0746 110 107

Calitatea procesuala pasiva a statului in actiunile constatare calitate de unic mostenitor

ROMANIA 

JUDECATORIA BUZAU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 1056/2016

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 4.02.2016

INSTANTA CONSTITUITA DIN

P_________ C____ C_____

GREFIER I____  I_______

        Pe rol fiind judecarea cererii de chemare in judecata avand ca obiect actiune in constatare, formulata de reclamanta S_____ E________, domiciliata in mun. Buzau, ______________________ 20 A, etaj 2, __________________, in contradictoriu cu paratul M_________ BUZAU PRIN PRIMAR, cu sediul in mun. Buzau, _______________________.

        Prezenta si dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 21.01.2016, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 4.02.2016.

                                                                  INSTANTA

         Deliberand asupra cauzei civile  de fata, constata urmatoarele:

         Prin cererea inregistrata la Judecatoria Buzau, sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 06.05.2015, reclamanta S_____ E________ a solicitat, in contradictoriu cu paratul M_________ BUZAU PRIN PRIMAR, ca instanta sa constate ca este unicul proprietar al apartamentului situat in mun. Buzau, ______________________ 20A, etaj 2, __________________ si a cotei de 5% din terenul  aferent acestuia, in indiviziune cu ceilalti proprietari.

          In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a fost casatorita cu S______ S____, iar casatoria acestora a fost desfacuta prin sentinta civila nr. 2327/26.07.1971 a Judecatoriei Buzau. In timpul casatoriei, prin Contractul nr. 87/9.04.1969 incheiat cu Directia Gospodarire Comunala si Locativa Buzau, au cumparat apartamentul indicat in actiune, cu plata in rate. S-a achitat un avans de 16.000  de lei, iar diferenta de 24.023 lei a fost achitata prin credit obtinut de la CEC BUZAU. Actiunea avand ca obiect partaj cu privire la apartamentul respectiv a fost solutionata prin sentinta civila nr. 4435/23.12.1970 a Judecatoriei Buzau.

          Prin sentinta de partaj s-a constatat ca la dobandirea apartamentului reclamanta a contribuit cu bani personali in suma de 16.000 de lei, respectiv avansul, si ca aceasta si sotul erau copartasi , reclamanta pentru cota de ¾ iar fostul sot pentru cota de ¼ din suma de 1719 lei, restituita din ratele imprumutului de la CEC pana la data sentintei respective.

          Dupa despartirea in fapt si desfacerea casatoriei, reclamanta a continuat sa achite ratele  prin retineri lunare din salariul sau, in perioada 1.10.xxxxxxxxxxxxx88. S-a achitat integral suma de 24.023 lei.

           Reclamanta mai arata ca a aflat ca fostul sau sot ar fi decedat in anul 1986, fara a avea mostenitori.

           Cererea a fost legal timbrata cu  taxa judiciara de timbru in cuantum de 1805 lei.

           In sustinerea cererii  s-au depus  urmatoarele inscrisuri: certificat de casatorie, sentinte civile ale Judecatoriei Buzau, contractul nr. 87/1969, procesul verbal nr. 12/11.09.1969, adeverinta nr. 2592/1996  a _____________________.

           Cererea a fost verificata si regularizata, potrivit art. 200 Cod procedura civilă, constatandu-se ca indeplineste conditiile art. 194-197 Cod procedura civila. S-a solicitat judecata cauzei in lipsa.

           Fiindu-i comunicata cererea in faza de regularizare, paratul a depus intampinare in cauza. S-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Desi reclamanta justifica un interes direct, personal, juridic, nascut si actual, nu s-a dovedit ca fostul sot al reclamantei a decedat fara mostenitori si ca s-a emis un certificat de vacanta succesorala. In sustinerea exceptiei se invoca Decizia nr. 2/2011 a ICCJ, pronuntata in RIL, potrivit careia, in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale, statul nu are calitate procesuala pasiva decat in ipoteza in care pe seama acestuia s-a emis certificat de vacanta succesorala. O vocatie succesorala generala, abstracta a statului nu ii poate legitima acestuia calitatea de parat, intrucat nu are nicio legatura cu dreptul subiectiv care este supus dezbaterii judiciare. Nu s-au facut dovezi cu privire la faptul ca s-a urmat procedura succesorala notariala, deoarece actiunea in justitie pentru constatarea unor drepturi prin actiune judecatoreasca are caracter subsidiar.

           Reclamanta a formulat raspuns la intampinare, solicitand respingerea exceptiei invocate. Arata ca nu este aplicabila Decizia 2/2011 a ICCJ, in conditiile in care nu este mostenitorul lui S______ S____. In aceste conditii, nu putea cere un certificat de vacanta succesorala si nici sa se parcurga procedura notariala.

           Cu adresa nr. xxxxx/3.11.2015 Serviciul de Stare Civila din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor –Primaria Buzau a inaintat la dosar extras din Registrul de deces pentru S______ S____. De asemenea, cu adresa nr. xxxxx/5.01.2016, aceeasi institutie a comunicat ca nu detine in arhiva Anexa 24 pe numele lui S______ S____.

          Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

          Potrivit art. 248 Cpciv, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond, care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.

          Calitatea procesuala rezulta, potrivit art. 36 Cpciv, din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o  chestiune de fond.

          Art. 40 Cpciv stabileste ca, in cazul lipsei calitatii procesuale sau a interesului, instanta va respinge cererea sau apararea formulata ca fiind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsita de interes, dupa caz.

          In timpul casatoriei reclamantei S_____ E________ cu def. S______ S____, prin Contractul nr. 87/9.04.1969 incheiat cu Directia Gospodarire Comunala si Locativa Buzau, acestia au cumparat apartamentul indicat in actiune, cu plata in rate. Reclamanta locuieste si in prezent in acest apartament. S-a achitat un avans de 16.000  de lei, iar diferenta de 24.023 lei a fost achitata prin credit obtinut de la CEC BUZAU. Actiunea avand ca obiect partaj cu privire la apartamentul respectiv a fost solutionata prin sentinta civila nr. 4435/23.12.1970 a Judecatoriei Buzau.

          Prin sentinta nr. 4435/23.12.1970 a Judecatoriei Buzau s-a constatat ca la dobandirea apartamentului reclamanta a contribuit cu bani personali in suma de 16.000 de lei, respectiv avansul, si ca aceasta si sotul erau copartasi , reclamanta pentru cota de ¾ iar fostul sot pentru cota de ¼ din suma de 1719 lei, restituita din ratele imprumutului de la CEC pana la data sentintei respective.

          Reclamanta si fostul sot nu au partajat apartamentul dobandit, nu au iesit din indiviziune, iar  paratul M_________ BUZAU PRIN PRIMAR nu are calitate procesuala pasiva in cauza. Bunul este dobandit in timpul casatoriei, iar prin sentinta de partaj la care s-a facut referire anterior instanta a constatat numai cotele fiecarui fost sot. S______ S____ a decedat la data de 27.10.1985, in Buzau, iar in arhiva Serviciului de Stare Civila al mun. Buzau nu exista Anexa 24 in ceea ce il priveste. Statul nu are calitate procesuala pasiva in cauze de genul celei pendinte decat in ipoteza in care pe seama acestuia s-a emis certificat de vacanta succesorala,  intrucat nu are nicio legatura cu dreptul subiectiv care este supus dezbaterii judiciare.

         Art. 35 Cpciv. stabileste ca,  cel care are interes,  poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept, dar cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege. Asa fiind, actiunea reclamantei apare si ca inadmisibila.

         Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si va respinge actiunea formulata.

         Prezenta hotarare este supusa apelului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Buzau si se solutioneaza la Tribunalul Buzau.


PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

             Admite  exceptia lipsei calitatii procesuale  pasive a paratului.

             Respinge actiunea  formulata de reclamanta S_____ E________, domiciliata in mun. Buzau, ______________________ 20 A, etaj 2, __________________, in contradictoriu cu paratul M_________ BUZAU PRIN PRIMAR, cu sediul in mun. Buzau, _______________________.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.